İŞE İADE DAVASI

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren işten çıkarma yasağının bitmesi ile birçok işçinin sebep gösterilmeden ya da geçersiz sebepler ile işten çıkartıldığı görülmektedir. Bu durumda...

KRİPTO PARA

KRİPTO PARALARLA  ÖDEME YASAĞI Günümüzde blokchain teknolojisi temelinde kripto para olarak adlandırılan para birimleri ortaya çıkmıştır. Kripto para birimlerinden en yaygın olarak kullanılan ve...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Dijitalleşme ile kişisel veri, mahremiyet ve kişisel verilerin korunması kavramlarının çağımızın en önemli kavramları haline geldiğini görmekteyiz. Bireylere ilişkin her türlü...

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Avukatlık Kanunu Madde 35/3 gereğince esas sermayesi 250.000,00 TL ve üstü olan anonim şirketler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan anonim şirketlere yine...

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI Tüketiciler ayıplı bir mal veya hizmet aldıklarında mağduriyetlerini firma ile uzlaşma yoluyla çözemediklerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Tüketici...

Araç Değer Kaybı Talepleri

Araç değer kaybı nedir? Ülkemizde her gün binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalar yaralamalı, ölümlü ya da sadece maddi hasar ile sonuçlanabilmektedir. Kazaların...

Kıdem Ve İhbar Tazminatı

İş Yasasına göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi işçi,  bu sözleşmeye dayanarak  işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ise işveren olarak tanımlanmıştır....

Şantaj Suçu

Şantaj suçu TCK md 107/1 uyarınca, ”hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı...

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat Davası

Günümüzde araç kullanan kişi sayısının gittikçe artması beraberinde trafik kazalarını da getirmektedir. Trafik kazaları maddi hasarlı sonuçlanabildiği gibi yaralamalı ve ölümlü olarak da sonuçlanabilmektedir. ...

Mala Zarar Verme

TCK m. 151/1’e göre; “başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren veya kirleten kişi,...