İŞE İADE DAVASI

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren işten çıkarma yasağının bitmesi ile birçok işçinin sebep gösterilmeden ya da geçersiz sebepler ile işten çıkartıldığı görülmektedir. Bu durumda işçiler tarafından bir de tazminatları da kendilerine ödendi ise keyfi olarak işten çıkarılmalarına ilişkin hangi hukuki yola başvurulacağı sorusu gündeme gelmektedir. Bu noktada başvurulacak hukuki yol işe iade davasıdır. Bu yazımızda işveren tarafından iş güvencesi hükümlerine aykırı olarak işçinin geçersiz sebeple ya da sebep gösterilmeksizin çıkarılması halinde başvurulacak hukuki yol olan işe iade davasını anlatacağız. Continue reading

KRİPTO PARA

KRİPTO PARALARLA  ÖDEME YASAĞI

Günümüzde blokchain teknolojisi temelinde kripto para olarak adlandırılan para birimleri ortaya çıkmıştır. Kripto para birimlerinden en yaygın olarak kullanılan ve ilk kripto para özelliği taşıyan  Bitcoin’dir. Kripto kelime anlamıyla özünde şifre anlamı taşıyan cyripto ve currency kelimelerinden oluşmuştur. Şifreleme olarak anlamlandırılmasının sebebi, sanal cüzdandan şifre ile alınıp şifre ile çıkarılmasıdır. Kripto paralar sanal paradır ve şifreleme yöntemiyle mal-hizmet ticaretine imkân sağlamaktadırlar. Kripto para işlemleri blokzincir (blokchain) sisteminde gerçekleştirilmektedir. Continue reading

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Dijitalleşme ile kişisel veri, mahremiyet ve kişisel verilerin korunması kavramlarının çağımızın en önemli kavramları haline geldiğini görmekteyiz. Bireylere ilişkin her türlü bilgi; kişi ve kurumlarca saklanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. Bu durum kişisel verilerin korunması gerekliliğini daha doğru ifade ile bu verilerin ilişkili olduğu kişileri koruma gerekliliğini doğurmuştur. 2010 yılında Anayasamızda yapılan değişiklikle kişisel verilerin korunması hakkı Anayasamızın 20.maddesinde özel hayatın gizliliği hakkından da ayrılmış, bir temel hak olarak belirtilmiştir. 7 Nisan 2016 Tarihinde ise 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel verilen korunmasına ilişkin denetleme mekanizmaları ve yükümlülükler getirilmiştir. Bu yazımızda KVKK çerçevesinde kişisel veri kavramını, korunmasını ve veri sorumlusuna bu çerçevede getirilen yükümlülükleri açıklayacağız.

Continue reading

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Avukatlık Kanunu Madde 35/3 gereğince esas sermayesi 250.000,00 TL ve üstü olan anonim şirketler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan anonim şirketlere yine kanunda belirtilen ve aşağıda açıklayacağımız yaptırımın uygulanabilmesi için ise anonim şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki baroya, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma yetkisi tanınmıştır. Bu sebeple barolarca belirli dönemlerde avukat bulundurma zorunluluğuna tabi olan şirketlere uyarı yazısı gönderilmektedir. Son olarak ise içinde bulunduğumuz 2021 yılında İstanbul Barosu tarafından İstanbul’da bulunan ve bünyesinde avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirketlere bu uyarı yazısı gönderilmiştir. Bu sebeple aşağıda anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin hususları anlatacağız. Continue reading

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

Tüketiciler ayıplı bir mal veya hizmet aldıklarında mağduriyetlerini firma ile uzlaşma yoluyla çözemediklerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurarak haklarını elde etmektedirler. Ancak tüketici hakem heyetine yapılan başvuru sonucunda hakem heyetinden olumlu bir karar gelmesi durumunda tüketiciler ellerindeki olumlu hakem heyeti kararındaki ücretin nasıl tahsil edileceği noktasında ne yapacaklarını bilmemektedir.

Continue reading

Araç Değer Kaybı Talepleri

Araç değer kaybı nedir?

Ülkemizde her gün binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalar yaralamalı, ölümlü ya da sadece maddi hasar ile sonuçlanabilmektedir. Kazaların maddi hasarla sonuçlanması halinde bu hasarlar tamir edilerek yenilense bile TRAMER’e işlenmekte ve böylece araçta değer kaybı oluşarak ikinci el satışında daha düşük bir fiyata satılmasına sebep olmaktadır. Bu noktada aracımızın kaybettiği bu değer kaybının tahsili gündeme gelmektedir. Aşağıda süreci kısaca izah ettiğimizi bildirmekle beraber bu sürecin hızlı ve doğru bir şekilde yürütülmesi ve hak kaybı yaşanmaması adına uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Continue reading

Kıdem Ve İhbar Tazminatı

İş Yasasına göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi işçi,  bu sözleşmeye dayanarak  işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ise işveren olarak tanımlanmıştır. Ayrıca işçi istihdam eden ve tüzel kişiliği bulunmayan kurum ve kuruluşlarda son değişiklik ile işveren olarak sayılmıştır.( ör: adi ortaklıklar). Yasada tanımlanan bu 2 tarafın arasındaki ilişki ise ilişkisidir. Bu iş ilişkisinin bazı sona erme hallerinde tazminat hakkı doğmaktadır. Bu tazminatlar ihbar tazminatı ve kıdem tazminatıdır.

Continue reading

Şantaj Suçu

Şantaj suçu TCK md 107/1 uyarınca, ”hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır ”şeklindedir.

Continue reading

Mala Zarar Verme

TCK m. 151/1’e göre; “başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine cezalandırılır.” Mala zarar verme suçu genellikle araç olarak kullanılır, örneğin; aracın camı kırılarak içindeki telefonun alınması veya eve girmeye çalışan kişinin işlediği hırsızlık suçunun yanında, ayrıca camın kırılmış olması veya eve girerken kapının kırılmasında fail, hırsızlık yaparken suça konu mal dışında başka bir eşyaya zarar verdiği için bu suç oluşur.

Continue reading