Araç Değer Kaybı Talepleri

Araç değer kaybı nedir?

Ülkemizde her gün binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalar yaralamalı, ölümlü ya da sadece maddi hasar ile sonuçlanabilmektedir. Kazaların maddi hasarla sonuçlanması halinde bu hasarlar tamir edilerek yenilense bile TRAMER’e işlenmekte ve böylece araçta değer kaybı oluşarak ikinci el satışında daha düşük bir fiyata satılmasına sebep olmaktadır. Bu noktada aracımızın kaybettiği bu değer kaybının tahsili gündeme gelmektedir. Aşağıda süreci kısaca izah ettiğimizi bildirmekle beraber bu sürecin hızlı ve doğru bir şekilde yürütülmesi ve hak kaybı yaşanmaması adına uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Araçta oluşan değer kaybını kim, kimden talep etmelidir?

Araç değer kaybı talebinde bulunacak kişi aracın sahibidir. Öncelikle araç değer kaybı talebinde bulunulabilmeniz için yaşanan kazada kusursuz(hatasız) ya da az kusurlu(hatalı) taraf olmanız gerekmektedir. Talepte bulunacağınız kişi ise kusurlu tarafın şoförü, işleteni(araç sahibi) veya Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi olmaktadır.

Hangi durumlarda araç değer kaybı talep edilemez?

  • Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları,
  • Çekme Belgeli ve Hurda Belgeli işlemi görmüş araçların değer kaybı talepleri,
  • Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri,
  •  Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için yapılan değer kaybı talepleri

Ayrıca araçta meydana gelen maddi hasarın, aracın rayiç bedelinin %2’sinin altında kalması halinde değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamaz.

Sigorta şirketine araç değer kaybı bedeli başvurusu için süre var mıdır?

Kaza tarihinden itibaren başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılı geçirmemek üzere kusurlu tarafın sigorta şirketine başvuruda bulunulmalıdır.

Sigorta şirketinden araç değer kaybı nasıl talep edilir?

Öncelikle aracınızda oluşan değer kaybının mahkeme yoluyla mı yoksa Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından mı çözüleceğini kararlaştırılmalıdır. Biz bu makalemizde sigorta tahkim komisyonundan değer kaybı talebinin nasıl olacağını anlatıyoruz.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmadan önce kusurlu aracın sigorta şirketine bir dilekçe ile başvuruda bulunuyoruz. Dilekçemizde; aracımızda meydana gelen değer kaybından sigorta şirketinin sorumlu olduğunu belirterek ekine de kaza tutanağı, kaza resimleri, tamir faturasını ekleyerek talepte bulunuyoruz.

Sigorta şirketinin başvuruya cevap vermemesi ya da red cevabı vermesi üzerine ne yapılmalıdır?

Yapılan başvuru üzerine kusurlu tarafın sigorta kuruluşu, Sigorta Tahkim Komisyonu’na(STK) üye ise ve başvuruda bulunduğunuz sigorta kuruluşu talebinizi tamamen veya kısmen reddettiyse veya talebinize başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak cevap vermediyse  artık bu aşamadan sonra STK’ya başvurabilirsiniz. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesi uyarınca komisyona yapılacak başvurular komisyonun resmi internet sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak, ıslak imzalı yapılması zorunludur. (Başvuru formu : http://www.sigortatahkim.org.tr/files/basvuruformupdf.pdf)

Başvuru formunun ekine sigorta kuruluşundan talebinize karşılık verilen cevabi yazı ya da cevap verilmediyse başvuru yaptığınıza ilişkin belgeleri, sigorta poliçesini, başvuru ücreti ödeme dekontu örneğini ve mevcut diğer tüm belgeleri eklemeniz gerekmektedir.

Sigorta Tahkim komisyonu yargılaması HMK hükümlerine göre yapılmaktadır. STK’da uyuşmazlığa ilişkin karar verenler, STK tarafından tutulan listeye kayıtlı hakemlerdir. Uyuşmazlık dosyanız bu hakemlerden birine atanmaktadır. Atanan hakem, başvuru kılavuzunda bildirdiğiniz e-mail adresine yargılamayla ilgili bilgileri ve tebligatları yapmaktadır. Uygulamada hakem tarafınıza bilirkişi ücreti ödenmesi için süre vermektedir. Süresi içinde masraf yatırıldığında dosyayı bilirkişiye tevdi etmekte ve gelen bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmektedir. Komisyon, normal mahkemelere göre daha hızlı sonuca gitmekte olup dosyalar ortalama 3-6 ay arasında karara çıkmaktadır. STK kararları 5.000-TL’ye kadar kesin, bu miktarla 40.000-TL arasında STK içinde itiraz kurulunda incelenerek kesinleşmektedir.40.000-TL üzeri ise temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmektedir. Komisyon kararları ilam niteliğinde olduğu için direkt olarak icra müdürlüğü aracılığıyla ilamın icrasına konu olabilmektedir.

Yaşadığınız maddi hasarlı kaza neticesinde aracınızda oluşan değer kaybının nasıl talep edileceğini yukarıda kısaca izah etmeye çalıştık ancak konu ile ilgili detaylı yönlendirmeleri komisyonun resmi internet sayfasından ya da uzman bir avukat yardım alarak öğrenebilirsiniz.

Av. Sertap BALABAN