Boşanma Sebepleri

Özel sebepler

1.Zina(Türk Medeni Kanun Madde:161):

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Kanunun zinadan kastı eşlerden birinin, evlilik devam ederken karşı cinsle cinsel münasebetidir. Bu münasebet her türlü delille ispat edildiğinde başkaca bir nedene gerek kalmadan, açılacak dava ile hakim boşanmaya karar verir.Ancak kanun koyucu bu sebeple boşanma davası açılabilmesini süreye bağlamıştır. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Yani zina olayını öğrendikten sonra 6 ay içerisinde dava açmalıyız ve halde zina eyleminin üzerinden 5 sene geçerse gene dava açma hakkımız ortadan kalkacaktır.

Continue reading

Boşanma Hukuku

Boşanma, evliliği sona erdiren sebeplerden biridir.Boşanma eşler henüz hayatta iken , bir eşin kanunda öngörülmüş olan sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakimin kararı ile son verilmesidir. Boşanma, aile hukukunda çok tartışılan ve o oranda da Continue reading