Taşkın Yapı (Arsaya Tecavüz)

Taşkın yapı diye adlandırdığımız komşu arsaya taşan inşaat günümüzde çok sık rastlanılan bir durumdur. TMK 683'de mülkiyet hakkı “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak kanun koyucu ekonomik çıkarlar doğrultusunda taşkın yapı için özel olarak TMK’ da 725. Maddeyi düzenlemiştir. Bu madde kuralları ancak özel mülkiyete konu olan bir taşınmazda ki sınır taşkınlığı halinde uygulanırlar. Özel mülkiyet olmayan, kamu malvarlığı olan cadde, deniz, sokak, meydan gibi yerlerde taşkın inşaat kuralları değil kamu kuralları uygulanır. TMK 725’in birinci fıkrasında taşma öncesinde irtifak(yararlanma) hakkı varlığı durumu ele alınmış, ikinci fıkrasında ise bu irtifak hakkının bulunmaması ele alınmıştır.

Continue reading