Anonim Ortaklık

En yaygın şirket tipi olmasa da bu tip şirketler bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ve devletin ekonomik faaliyeti gibi alanlarda ve büyük sermaye gerektiren önemli sektörlerde uğraş vermektedirler. Ekonomik açıdan en önemli, etkili şirket kapitalist ekonomik sistemin egemen olduğu tüm ülkelerde merkezdedir.

Continue reading

Yabancılar Hukuku

Bir kamu hukuku dalıdır. Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin sırf yabancı olmaları nedeniyle tabi olduğu haklar yükümlülükler kısıtlamalar bütünüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan herkes yabancıdır.

Yabancı gerçek kişiler;

Continue reading