İŞE İADE DAVASI

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren işten çıkarma yasağının bitmesi ile birçok işçinin sebep gösterilmeden ya da geçersiz sebepler ile işten çıkartıldığı görülmektedir. Bu durumda işçiler tarafından bir de tazminatları da kendilerine ödendi ise keyfi olarak işten çıkarılmalarına ilişkin hangi hukuki yola başvurulacağı sorusu gündeme gelmektedir. Bu noktada başvurulacak hukuki yol işe iade davasıdır. Bu yazımızda işveren tarafından iş güvencesi hükümlerine aykırı olarak işçinin geçersiz sebeple ya da sebep gösterilmeksizin çıkarılması halinde başvurulacak hukuki yol olan işe iade davasını anlatacağız. Continue reading