ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Avukatlık Kanunu Madde 35/3 gereğince esas sermayesi 250.000,00 TL ve üstü olan anonim şirketler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan anonim şirketlere yine kanunda belirtilen ve aşağıda açıklayacağımız yaptırımın uygulanabilmesi için ise anonim şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki baroya, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma yetkisi tanınmıştır. Bu sebeple barolarca belirli dönemlerde avukat bulundurma zorunluluğuna tabi olan şirketlere uyarı yazısı gönderilmektedir. Son olarak ise içinde bulunduğumuz 2021 yılında İstanbul Barosu tarafından İstanbul’da bulunan ve bünyesinde avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirketlere bu uyarı yazısı gönderilmiştir. Bu sebeple aşağıda anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin hususları anlatacağız. Continue reading