KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Dijitalleşme ile kişisel veri, mahremiyet ve kişisel verilerin korunması kavramlarının çağımızın en önemli kavramları haline geldiğini görmekteyiz. Bireylere ilişkin her türlü bilgi; kişi ve kurumlarca saklanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. Bu durum kişisel verilerin korunması gerekliliğini daha doğru ifade ile bu verilerin ilişkili olduğu kişileri koruma gerekliliğini doğurmuştur. 2010 yılında Anayasamızda yapılan değişiklikle kişisel verilerin korunması hakkı Anayasamızın 20.maddesinde özel hayatın gizliliği hakkından da ayrılmış, bir temel hak olarak belirtilmiştir. 7 Nisan 2016 Tarihinde ise 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel verilen korunmasına ilişkin denetleme mekanizmaları ve yükümlülükler getirilmiştir. Bu yazımızda KVKK çerçevesinde kişisel veri kavramını, korunmasını ve veri sorumlusuna bu çerçevede getirilen yükümlülükleri açıklayacağız.

Continue reading