Mesafeli (Uzaktan) Satışlar

Teknolojik gelişmelerin hızla artması, satışlarında elektronik ortamdan yapılması sonucunu doğurmuştur. Fakat bu satış yöntemi ile tüketici aleyhine sonuçlar doğmaya başlayınca tüketiciye korumaya yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Burada dikkat etmemiz gereken husus alıcının tüketici olmasıdır yani mesleki veya ticari bir amaçla malı almamasıdır.Mesafeli satış sözleşmesi  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48. Maddesin de tanımlanmıştır.

Continue reading