Yabancılar Hukuku

Bir kamu hukuku dalıdır. Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin sırf yabancı olmaları nedeniyle tabi olduğu haklar yükümlülükler kısıtlamalar bütünüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan herkes yabancıdır.

Yabancı gerçek kişiler;

Continue reading