Markanın Korunması

Tescilli markalar KHK/556 hükümlerine göre, tescil edilmemiş markalar ise TTK’nın haksız rekabet hükümlerine göre korunur (TTK. M. 57,b. 5). Haksız rekabet konusu ayrıca incelendiği için, aşağıda yalnızca KHK/556’ ya uygun olarak tescil edilmiş olan markaların korunmasına ilişkin hususlara ana hatlarıyla yer verilecektir. Continue reading