Ciro Türleri

A. Ciro Edilenin Belli Olup Olmaması Açısından

Tam Ciro

Ciro şerhinde cironun kimin lehine yapıldığı başka bir ifade ile hakkın kime devredildiği belli olan cirolardır.

Örn: Nazan Kayacı’ya ödeyiniz.

Burada hakkın kime devredildiği bellidir. Bu tam cirodur.

Continue reading