SENDİKA HUKUKU

Sendika hürriyetini Anayasadan almaktadır. Anayasa madde 51 de; Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten  Continue reading