Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Yapılan Değişiklikler Ve Uygulamaları

            5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” 19.07.2005 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6537 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile söz Konusu Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Continue reading