Taşınır Mülkiyeti

MK m. 762’ye göre konusu, nitelikleri itibariyle taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir (ör. Elektrik enerjisi).

Taşınır mülkiyetin kazanılması sicil siz olduğundan, devri ve nakli için bir belirteç olarak zilyetlik öngörülmüştür. Kural olarak devir zilyetliğin devri ile gerçekleşir. (Kanuna göre miras yolu ile de zilyetlik geçmektedir).

Continue reading