Kira Bedelinin Belirlenmesi Ve Tespit Davası

 

A. KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedeli; TBK m. 343/344/345 ve 346 hükümlerinde düzenlenmiştir.  

Kira sözleşmesinin tarafları kiraya veren (kiralayan) ve kiracıdır. Taraflar kira bedelinin artışını kural olarak diledikleri gibi belirleyebilirler. Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz (TBK m. 343). Söz konusu kanun maddesi emredici niteliktedir.

Continue reading