Mala Zarar Verme

TCK m. 151/1’e göre; “başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine cezalandırılır.” Mala zarar verme suçu genellikle araç olarak kullanılır, örneğin; aracın camı kırılarak içindeki telefonun alınması veya eve girmeye çalışan kişinin işlediği hırsızlık suçunun yanında, ayrıca camın kırılmış olması veya eve girerken kapının kırılmasında fail, hırsızlık yaparken suça konu mal dışında başka bir eşyaya zarar verdiği için bu suç oluşur.

Continue reading