Ticari İşletme Hukuku

Ticaret hukuku en geniş alanıyla ticari kuruluşlar, bu kuruluşların birbirleriyle ve kişilerle olan ilişkilerini yani kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır.

            Ticari kuruluşlar kar elde etmek amacıyla kurulan kuruluşlardır. Ticari hayatın sosyal verileri adi hukuk yani Medeni ve Borçlar hukukunun verilerinden farklıdır.

Continue reading