Kıdem Ve İhbar Tazminatı

İş Yasasına göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi işçi,  bu sözleşmeye dayanarak  işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ise işveren olarak tanımlanmıştır. Ayrıca işçi istihdam eden ve tüzel kişiliği bulunmayan kurum ve kuruluşlarda son değişiklik ile işveren olarak sayılmıştır.( ör: adi ortaklıklar). Yasada tanımlanan bu 2 tarafın arasındaki ilişki ise ilişkisidir. Bu iş ilişkisinin bazı sona erme hallerinde tazminat hakkı doğmaktadır. Bu tazminatlar ihbar tazminatı ve kıdem tazminatıdır.

Continue reading