TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

Tüketiciler ayıplı bir mal veya hizmet aldıklarında mağduriyetlerini firma ile uzlaşma yoluyla çözemediklerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurarak haklarını elde etmektedirler. Ancak tüketici hakem heyetine yapılan başvuru sonucunda hakem heyetinden olumlu bir karar gelmesi durumunda tüketiciler ellerindeki olumlu hakem heyeti kararındaki ücretin nasıl tahsil edileceği noktasında ne yapacaklarını bilmemektedir.

Continue reading