Cinsel Taciz Suçu

Toplumumuzda çok sık rastlanılan cinsel taciz suçu genellikle hukuki yola başvurmaksızın bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Ancak hukuki yola başvurulması hem failin cezasız kalmaması hem de cezanın caydırıcı olması özelliği sayesin de olası suç mağdurlarını korumamıza yardımcı olacaktır.

Cinsel taciz suçunu diğer cinsel dokunulmazlık suçlarından ayıran en önemli özellik bedensel temas söz konusu olmamasıdır.

Cinsel taciz suçunun faili kadın veya erkek herkes olabilir. Ayrıca aynı cinse veya karşı cinse karşı işlenebilir.

Cinsel taciz suçunun eşler arasında işlenebilmesi mümkün değildir.

TCK 105/1 de cinsel tacizin basit hali; ‘’Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız eden kişi mağdurun şikayeti üzerine cezalandırılır’’ şeklinde tanımlanmıştır.  [3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası]

Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise suçun cezası arttırılmıştır. [6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası]

Nitelikli Haller ( Cezayı arttıran haller)

1. Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi.

  • Bu kişisel ilişkiler sebebiyle suçun işlenmesi kolaylaştığı için nitelikli hal sayılmıştır.

2. Suçun aynı yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi

  • Sadece aynı iş yerinde çalışmak nitelikli hal için yeterli değildir. Aynı iş yerinde olması suçun işlenmesi için kolaylık sağlaması aranmaktadır. İşyeri özel veya kamusal sektör olabilir.

3. Suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi

  •  Bu maddede de kolaylık unsuru ele alınmıştır. Örneğin mağdurun cinsel taciz içerikli mesaja karşı koyma imkanının olmaması SMS yoluyla cinsel tacizi kolaylaştırmaktadır. Rıza ile sürdürülen mesajlaşma sırasıda suçun  işlenmesi nitelikli hal kapsamına girmez.

4. Suçun teşhir suretiyle işlenmesi

  • Teşhirin belirli bir kişiye yönelik olması gerekmektedir. Örneğin failin cinsel organını mağdura göstermesi gibi. Ancak kamuya açık alanda cinsel organın teşhiri başka bir suçun kapsamına girmektedir.

Neticesi Sebebiyle Cezanın Ağırlaşması

Mağdurun işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması neticesi yüzünden ağırlaşma sebebidir. Saldırı sona ermiş olsa bile bunların doğurduğu psikolojik etkiler sebebiyle ayrılmak zorunda kalındıysa yine cezanın ağırlaştırılmasına gidilir.

  • Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi ve nitelikli halleri şikayete bağlı değildir.
  • Şayet taciz nitelikli davranış cinsel amaçlı değil yalnızca rahatsızlık vermek amaçlı yapılırsa burada cinsel taciz değil kişilerin huzurunu bozma suçu(TCK 123) oluşur.
  • Görünüşte cinsel içerikli davranış cinsel amaçla değil hakaret amacıyla yapılmışsa burada hakaret suçu oluşur. Örneğin statta taraftarların tahkir amaçlı cinsel organlarını teşhir etmelerin de hakaret suçu oluşmaktadır.
  • Cinsel amaçlı taciz davranışını aynı zamanda küçük düşürüyorsa burada ayrıca hakaretten mahkumiyet verilmez.

Sonuç olarak hangi tür davranışların cinsel taciz olacağı konusunda bir açıklık yoktur. Ancak anlaşılmaktadır ki bedensel temas söz konusu olmayan, cinsel amaçlı ve mağduru rahatsız edici boyuttaki davranışların bütünü cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.