İdari İşlemler

  • Kamu gücü kullanarak bir idari görevin yerine getirilmesi için yapılan hukuk âleminde bir yenilik veya değişiklik meydana getiren işlemlerdir
  • Sözleşmeden ayrılan en önemli kısmı İdarenin tek yanlı iradesidir.
  • İdarenin gerçekleştirmiş olduğu her türlü işlem idari işlem değildir. İdarenin özel hukuk hükümlerine tabi alım – satım kira,  Continue reading