Belgede Sahtecilik Suçu

Yaygın olarak karşılaşılan belgede sahtecilik suçlarının cezalandırılması ile delil araçlarının güvenliği ve güvenilirliği korunmak istenmiştir. Belgeler kanıt niteliği taşıması yönünden oldukça önemlidir. Özellikle resmi belgeler kesin delil olarak kabul edilmesi dolayısıyla insanlar bu belgelerin sahtesini düzenleme, değiştirme yöneliminde bulunmuşlardır. Kanun koyucuda TCK 204 ve TCK 207de bu suçları cezalandırmıştır.

Continue reading