Kira Sözleşmesi

Kira kullandırma sözleşmelerinin ilkidir. Kira sözleşmesi, kira verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu tanım kira sözleşmelerinin hepsini yani Adi kira, Konut ve Çatılı İşyeri kirası ve Ürün Kirasını kapsar.

Continue reading