Mala Zarar Verme

TCK m. 151/1’e göre; “başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine cezalandırılır.” Mala zarar verme suçu genellikle araç olarak kullanılır, örneğin; aracın camı kırılarak içindeki telefonun alınması veya eve girmeye çalışan kişinin işlediği hırsızlık suçunun yanında, ayrıca camın kırılmış olması veya eve girerken kapının kırılmasında fail, hırsızlık yaparken suça konu mal dışında başka bir eşyaya zarar verdiği için bu suç oluşur.

Continue reading

Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası Ve Tedbire Çevrilmesi

Kısa süreli hapis cezaları 1 yıla kadar olan hapis cezalarıdır. 1 gün karşılığı 20 ila 100 lira arasındadır. Bu cezaların paraya veya güvenlik tedbirlerine çevrilmesi mümkündür.

Kanun “Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.” Demek sureti ile adli para cezasına çevrilemeyecek bir hali düzenlemiştir.

Continue reading