Avukatlık Sözleşmesi

Bu sözleşme vekalet sözleşmesi vadeder hukuki yardım karşılığı ücret alınır. Ücret kararlaştırılır ama bu ücret kanunla veya yönetmelikle sınırlanır. Bir sözleşmesel ilişkidir. Avukatlık sözleşmesi tek başına hizmet veya vekalet sözleşmesi değildir devlet garantili sözleşmedir. Avukatın özen yükümlülüğü üst düzeydedir. Avukat hukuki yardımda bulunur davacı/davalıyı temsil eder, dilekçe hazırlar, davalara katılır. Avukatların her işi yapmasıyasaktır. Avukatlık ile bağdaşan meslek grupları, avukatlık kanunu madde 12 de tahdidi olarak sayılmıştır. Avukatlar bağımsızdır ama müvekkil talimatları ile bağlıdır. Bu talimatlar yapılmaması gereken şeyler doğrultusunda ise avukat bu işten çekilebilir. Avukatlık sözleşmesi yapılır iken avukat, müvekkiline garanti vermemesi gerekir, tabi ki işi özenle yapmalıdır yani bir davayı kazanma yada kaybetme riski olduğuna dair ihtimaller verebilir ama garanti vermesi meslek kurallarına aykırıdır. Avukatın müvekkilden ücret alacağı düzenlenmelidir. Avukatlık sözleşmesi yapılmış ama ne kadar ücret alınacağına karar verilmemiş ise; para ile ölçülebilen değeri olan dava ise avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiğinde ücret tarifeleri üzerinden veya kazanılan değer üzerinden %10 yada %20 ücret tahin edilir. Değeri para ile ölçülemiyorsa dava asgari ücret tarifesine göre ücret belirlenir.

Avukatlar kural olarak ücret karşılığı çalışır. Önce avukatlık kanunu, burada hüküm yoksa borçlar kanunu hükümleri uygulanır.( avukat başka bir avukatın yanında çalışıyorsa ücret hususunda iş kanunu hükümleri uygulanır.)

Avukatlık sözleşmesinin şekli:

Taraflar arasındaki sözleşme yazılı olmalıdır ama bu sıhhat şartı değil, ispat şartıdır.

Ücretin alt ve üst sınırı:

Kural: avukat ücretsiz iş alamaz. Aldığı zaman baroya şikayet sebebidir. Ücret sözleşmesinin sınırı da vardır. Eski kanuna göre başarıya göre ücretlendirme vardı ancak bu kalktı.

Alt sınır olarak avukatlık ücret tarifesinde belirlenen sınırdır. Avukatın dava sonucuna katılması yasaktır yani örneğin, dava sonucunda evi kazanırsak evin %20 benim tarzında anlaşmalar yasaktır. Ayni sözleşme yapılamaz. Ancak örneğin 1000 TL’lik dava açarsam ¼ ünü ücret olarak talep edebilir. %25’i aşan bir oran belirlendiyse aşan kısım iptal olur sözleşme devam eder.

Avukatlar ücret alacaklarını devredebilirler. Tabi ki bütün alacakları devredilemez etik değer bakımından devredilemez konular olabilir.

Avukat ücret alacağı dolayıyla müvekkilin bir bakıma malları üzerinde hapis hakkı vardır. Müvekkilin vekalet dolayısıyla alacağı varsa, dava sonucu elde edilen mallar üzerinde hapis hakkı vardır. Avukat ücret alacağını başkasına devretmişse başkası hapis hakkı kullanamaz.