Mala Zarar Verme

TCK m. 151/1’e göre; “başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine cezalandırılır.” Mala zarar verme suçu genellikle araç olarak kullanılır, örneğin; aracın camı kırılarak içindeki telefonun alınması veya eve girmeye çalışan kişinin işlediği hırsızlık suçunun yanında, ayrıca camın kırılmış olması veya eve girerken kapının kırılmasında fail, hırsızlık yaparken suça konu mal dışında başka bir eşyaya zarar verdiği için bu suç oluşur.

Continue reading

Kat Mülkiyeti

MK içinde bulunmayan bir müessesedir. (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir.)

            Kişilerin kullandığı bağımsız bölümler eşya sayılır, ortak yerler haricinde kalan bölümler taşınmaz eşya sayılır duvar, taban ve tavanlar ortak yerdir, boşluğu kullanma, yararlanma imkânı sağlaması taşınmaz eşyanın kapsamına girer.

Continue reading

Kira Sözleşmesi

Kira kullandırma sözleşmelerinin ilkidir. Kira sözleşmesi, kira verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu tanım kira sözleşmelerinin hepsini yani Adi kira, Konut ve Çatılı İşyeri kirası ve Ürün Kirasını kapsar.

Continue reading

Markanın Korunması

Tescilli markalar KHK/556 hükümlerine göre, tescil edilmemiş markalar ise TTK’nın haksız rekabet hükümlerine göre korunur (TTK. M. 57,b. 5). Haksız rekabet konusu ayrıca incelendiği için, aşağıda yalnızca KHK/556’ ya uygun olarak tescil edilmiş olan markaların korunmasına ilişkin hususlara ana hatlarıyla yer verilecektir. Continue reading

Avukatlık Sözleşmesi

Bu sözleşme vekalet sözleşmesi vadeder hukuki yardım karşılığı ücret alınır. Ücret kararlaştırılır ama bu ücret kanunla veya yönetmelikle sınırlanır. Bir sözleşmesel ilişkidir. Avukatlık sözleşmesi tek başına hizmet veya vekalet sözleşmesi değildir devlet garantili sözleşmedir. Avukatın özen yükümlülüğü üst düzeydedir. Continue reading

SENDİKA HUKUKU

Sendika hürriyetini Anayasadan almaktadır. Anayasa madde 51 de; Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten  Continue reading