GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP

Para alacakları veya teminat alacakları için söz konusudur. Ancak teminat alacakları için haciz yoluna başvurulduğuna pek rastlanmamaktadır. Para alacağı TL olabileceği gibi yabancı parada olabilir. Ama altın gümüş gibi maddeler para alacağı sayılmaz.

Normal olarak bir para alacağı varsa öncelikle mahkemeye gidip mahkemeden lehimize bir karar alıp daha sonra bu kararı takibe koymamız gereklidir. Ancak para alacakları için kanun koyucu mahkemeye başvurmadan doğrudan takip yapılabileceğini söylüyor.

Genel haciz yoluyla takip bir ilamsız takiptir. Mahkemeye gitmeden doğrudan takip yoluna başvurabilirsiniz. Bu takip yoluna başvurabilmek için elinizde bir belge bir senet olmasına dahi gerek yoktur.

Bu takibin başlayabilmesi için öncelikli olarak yetkili icra dairesine başvurmanız gereklidir. Takipler icra dairesine başvurarak başlatılır. İcra dairesinin yetkili olması gerekir. Görev bakımından icra daireleri arasında bir ayrım yoktur. Bunu için alacaklının bir talepte bulunması gereklidir. Ve bu talepte takip talebi ile yapılır.

İcra dairesi takip talebini alırsa borçluya gecikmeden bir ödeme emri gönderir. Borçlunun adresi takip talebinde yazılı olacaktır. Borçluya takip talebi gönderilmekle aslında takip borçlu bakımından başlamış olur.

Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda yapılır.

Takip talebi maddi hukuk bakımından zamanaşımının kesilmesine neden olur. Borçlu daha önce temerrüde düşmediyse takip talebiyle beraber temerrüde düşer.

Para alacağının 7 gün içinde bankaya yatırılması gerekir.

Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine

  • BORCA İTİRAZ
  • İMZAYA İTİRAZ EDEBİLİR.

İmzaya ve borca itirazı ayrı ayrı yapılacaktır. Birisine itiraz ettiğimizde diğerine itiraz etmiş olmuyoruz. Hem borca hem imzaya itirazınız varsa ikisine ayrı ayrı itiraz etmeliyiz. Yapılan beraber itirazlar birbiriyle çelişmemesi gerekir. Eğer itirazda açıkça imzaya itiraz ettiğimiz anlaşılmıyorsa borca itiraz etmiş sayılırız. İmzaya itiraz etmemek daha sonra bu takip boyunca senet altındaki imzanın bize ait olduğu yani inkar edilmeyeceği anlamına gelir.

Borçluya ödeme emri gönderildiğinde borçlu 7 gün içinde itiraz etmelidir. İtiraz edildiğinde takip kendiliğinden durur. İmzaya itiraz başta anlattığımız gibi borca itirazdan ayrı ve açıkça belirtilmelidir. Borca itiraz ise çok çeşitli olabilir; borcum yoktur, dayanılan senet geçersizdir, senet sona ermiştir, alacak hukuka ve ahlaka aykırıdır vb. bunlar hep borca itirazdır.