Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Kanun koyucu cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda yaş unsurunu ele alarak ikili bir ayrıma gitmiştir. Suç on sekiz yaşından büyük birine karşı işlenmişse cinsel saldırı, on sekiz yaşından küçük birine karşı işlenmişse cinsel istismar adı altında ceza verilir.

CİNSEL SALDIRI

Cinsel saldırı suçu günümüzde gizli kalmış suç kapsamında ele alınabilir. Mağdurun çekinme/utanma, ihbar etmemesi sebebi ile istatistiklere yansımayan varlığı bilinmeyen birçok cinsel saldırı suçu olabilir.

TCK’nın 102. Maddesinde düzenlenen cinsel saldırının basit hali; cinsel davranışlar ile bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kimse, mağdurun şikâyeti üzerine beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır şeklinde tanımlanmıştır

Cinsel saldırının sarkıntılık boyutunda kalması ise hafifletici neden olarak görülmüştür.

Cinsel saldırının nitelikli halleri;

1.Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Bu nitelikli hal re’sen kovuşturulur ancak fiilin eşe karşı işlenmesinde soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlanmıştır. Ayrıca kanun koyucu basit cinsel saldırının eşe karşı işlenmesini suç olarak kabul etmemiştir.

Aşağıdaki nitelikli hallerin ise re’sen kovuşturulduğu kanunda açıkça yer almamakla birlikte yargıtay kararları bu yöndedir. Bu nitelikli haller basit cinsel saldırı ve 1. Maddenin yarı oranında arttırılmış hali ile cezalandırılır.

2.Suçun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi

  • Burada yaşlılık, engelli olma durumunun yanında fazla alkol alıp sarhoş olan kişinin kendini savunamamasından yararlanılması da akıllara gelmelidir

3.Kamu görevinin vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle

  • Burada üstünde durulacak nokta nüfuzu kullanmaktır. Örneğin hizmet ilişkisinde failin işveren olması şart değildir mağdur üzerinde nüfuz kullanabilecek durumda olması yeterli görülmüştür.

4.Üçüncü derece de dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey anne, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi

  • Bunların nitelikli hal sayılmasında ki etken ise suçun işlenmesinde ki kolaylık unsurudur

5.Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte

  • Birden fazla kişi ile işlenmesi halinde bir fail cinsel saldırıda bulunmasa yalnızca cebir unsurunu yerine getirmiş olsa dahi nitelikli hal gerçekleşmiş olur.

6.İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak

  • Hastane, okul yurdu, kışla gibi yerler akla gelmelidir. Kişinin kendi iradesi ile gidip kaldığı otel bu nitelikli hal kapsamına girmez.

Neticesi Sebebi İle Ağırlaştığı Haller;

A.Mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması( Kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır)

B.Mağdurun ölmesi veya bitkisel hayata girmesi( Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası )

Cinsel Saldırı Suçunda Teşebbüs: Bu suçun gerek basit şeklinde gerekse nitelikli halinde teşebbüs mümkündür. Cinsel saldırı suçuna icraya başlayıpta elinde olmayan nedenler ile suçun tamamlanamamasında fail teşebbüsten sorumlu tutulur. Burada tartışmalı olan husus failin organ veya sair cisim sokacak iken elinde olmayan sebepler ile tamamlayamaması durumunda ne olacağıdır.  Burada da cinsel saldırının nitelikli haline teşebbüsten ceza verilir. Yargıtay görüşü bu yöndedir. Ancak eğer fail organ veya sair cisim sokmaktan gönüllü vazgeçerse basit cinsel saldırı suçundan cezalandırılır.

Kanunda yazanları yargıtay kararları doğrultusunda incelersek, örneğin kanunda suçun faili açısından kadın veya erkek ayrımı yoktur ama şimdiye kadar neredeyse tüm cinsel saldırı suçu failleri erkektir. Bir diğer ilgi çekici ayrıntı ise fail ve mağdurun ayrı cinsiyette olması zorunluluğu yoktur. Ayrıca ilginç bir yargıtay kararı olarak yargıtay evlenme vaadi ile kızlık zarının bozulmasını hile kapsamına almamıştır.  Bu örneklerde de görüldüğü gibi aslında cinsel saldırı suçunda ceza verilirken somut olayın nitelikleri göz önüne alındığında farklı sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır.