Radyo Ve  Tv Yayınlarında Düzeltme Ve Cevap Hakkı

Dönemsel yayınlarda kişilik hakkına saldırıya karşı, hakkı ihlal edilen kişi, kendisini savunmak, kararların karşılanmasını veya ilgililerin cezalandırılması amacıyla hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

Düzeltme ve cevap hakkı Anayasada(madde 32) düzenlenen bir haktır.

Anayasada korunan bu temel hak radyo ve TV yayınlarında RTÜK kanununun 18. maddesinde düzenlenir.

RTÜK kanununa göre gerçek veya tüzel kişiler yayınlanan bir programda kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini ihlal edecek ya da gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde ilgili kişi söz konusu programın yayın tarihi itibariyle 60 gün içinde programı yayınlayan kuruma bir uyarı yazısı gönderir.

Bu uyarı yazısında kişi ”düzeltme ve cevap” hakkını kullanır. Bu durumda yayıncı kuruluş düzeltme ve cevap içeriğindeki yazıyı; düzeltmenin konu edildiği yayının saatine uygun olarak yayıncı kuruluş tarafından 7 gün içinde yayınlanmalıdır.

Düzeltme ve cevap hakkının içeriği yerine getirilmezse; belirtilen 7 günün sonunda hakkı ihlal edilen kişi bu kez yargıya başvurur. İlgili kişi 10 gün içinde SULH CEZA MAHKEMESİNE, hakkı ihlal edilen kişi yurt dışında ise ANKARA SULH CEZA mahkemesine başvurur. Bu yargısal bir başvurudur.

Sulh ceza mahkemesinin, bu başvuru üzerine duruşma yapmaksızın 3 gün içinde karar vermesi gerekir.(dosya üzerindeki verilere göre yargılama yapılır) Sulh ceza mahkemesinin kararı taraflarca kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde Asliye ceza mahkemesine itiraz edilir. Bu bir temyiz yolu değildir.

Asliye ceza mahkemesinin kararı kesindir. Buradaki kesinlik ifadesi Asliye ceza mahkemesinin kararlarının temyizi mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Sulh ceza mahkemesi kararına 7 gün içinde itiraz edilmezse karar kesinleşir.(şekli olarak kesinleşmedir)

Düzeltme ve cevap hakkını kullanacak kişi bu hakkını kullanmadan ölmesi halinde;       RTÜK yasasına göre bu hak mirasçılara geçer. Mirasçıların herhangi biri bu hakkı kullanması mümkündür.

Gerçek veya Tüzel kişilerin kişilik haklarına saldırı niteliğindeki yayınlardan dolayı yayıncı kuruluşun, program yapımcısının müştereken ve müteselsil sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk tazminat sorumluluğudur.