Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Kanun koyucu cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda yaş unsurunu ele alarak ikili bir ayrıma gitmiştir. Suç on sekiz yaşından büyük birine karşı işlenmişse cinsel saldırı, on sekiz yaşından küçük birine karşı işlenmişse cinsel istismar adı altında ceza verilir.

CİNSEL SALDIRI

Cinsel saldırı suçu günümüzde gizli kalmış suç kapsamında ele alınabilir. Mağdurun çekinme/utanma, ihbar etmemesi sebebi ile istatistiklere yansımayan varlığı bilinmeyen birçok cinsel saldırı suçu olabilir.

Continue reading

Boşanma Sebepleri

Özel sebepler

1.Zina(Türk Medeni Kanun Madde:161):

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Kanunun zinadan kastı eşlerden birinin, evlilik devam ederken karşı cinsle cinsel münasebetidir. Bu münasebet her türlü delille ispat edildiğinde başkaca bir nedene gerek kalmadan, açılacak dava ile hakim boşanmaya karar verir.Ancak kanun koyucu bu sebeple boşanma davası açılabilmesini süreye bağlamıştır. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Yani zina olayını öğrendikten sonra 6 ay içerisinde dava açmalıyız ve halde zina eyleminin üzerinden 5 sene geçerse gene dava açma hakkımız ortadan kalkacaktır.

Continue reading

Araçların Değer Kayıplarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Araçlarımızla kimi zaman büyük hasarlı kimi zaman daha az hasarlı kazalar yapmaktayız. Kazaların hasarı ne olursa olsun sigorta şirketleri bu hasarları karşılamak durumundadır. Bu hasarlar karşılanırken kusur oranına göre değerlendirme yapılır. Kazaların bu yanını hemen tüm şoförler bilmektedir. Ancak bu yazıda değineceğimiz konu araçlarımızın kaza sonrasında tamir edildikten sonra kaybettikleri değerlerini sigorta şirketinden alınmasıdır. Aşamalar halinde aşağıda değineceğiz;

Continue reading

Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası Ve Tedbire Çevrilmesi

Kısa süreli hapis cezaları 1 yıla kadar olan hapis cezalarıdır. 1 gün karşılığı 20 ila 100 lira arasındadır. Bu cezaların paraya veya güvenlik tedbirlerine çevrilmesi mümkündür.

Kanun “Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.” Demek sureti ile adli para cezasına çevrilemeyecek bir hali düzenlemiştir.

Continue reading

Ciro Türleri

A. Ciro Edilenin Belli Olup Olmaması Açısından

Tam Ciro

Ciro şerhinde cironun kimin lehine yapıldığı başka bir ifade ile hakkın kime devredildiği belli olan cirolardır.

Örn: Nazan Kayacı’ya ödeyiniz.

Burada hakkın kime devredildiği bellidir. Bu tam cirodur.

Continue reading

Taşınır Mülkiyeti

MK m. 762’ye göre konusu, nitelikleri itibariyle taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir (ör. Elektrik enerjisi).

Taşınır mülkiyetin kazanılması sicil siz olduğundan, devri ve nakli için bir belirteç olarak zilyetlik öngörülmüştür. Kural olarak devir zilyetliğin devri ile gerçekleşir. (Kanuna göre miras yolu ile de zilyetlik geçmektedir).

Continue reading